O usuwaniu skroplin

Są dwa sposoby usuwania skroplin:

  • grawitacyjnie
  • przez pompę do skroplin

Usuwanie skroplonego kondensatu przez odprowadzanie grawitacyjne ma zwykle bardzo ograniczone zastosowanie praktyczne i estetyczne, ponieważ przewody odprowadzające skropliny do odpowiedniego odpływu często muszą mieć krótką drogę. Wyprowadzenie jednego z takich przewodów na zewnątrz budynku do odpływu może zniszczyć ściany i wyglądać nieatrakcyjnie!

Pompa do skroplin rozwiązuje ten problem, ponieważ nie musisz już polegać na grawitacji i możesz przepompować skropliny do odpływu w jakimkolwiek miejscu! Zalety stosowania pompy do skroplin:

  • nie jest wymagane nachylenie/grawitacja
  • zupełna elastyczność
  • działa w ograniczonych przestrzeniach
  • estetyczny wygląd
  • tańsza i szybsza instalacja
  • nie uszkadza budynku
  • skropliny odprowadzane są do odpowiedniego odpływu; skutecznie i sprawnie usuwa się kondensat wody w niezauważalny sposób

Odprowadzanie grawitacyjne to krótkowzroczna polityka.

Pompa do skroplin daje ci kontrolę na estetyką pomieszczenia oraz miejscem odprowadzania skroplin.